Compodeal logo  

Alle eggene i samme kurv

Er du bekymret for å legge alle eggene i én kurv? Vel, hvor mange seniorutviklere tror du ditt prosjekt får hos en stor aktør?

Mange tror at små it-selskaper er utrygge valg grunnet færre ansatte som skal gjøre gjennomføringsevnen svakere. Større bedrifter med mange utviklere hevdes således å være tryggere valg. Før man setter to streker under denne konklusjonen, bør man være informert om en del realiteter.

Ditt prosjekt drar ikke nødvendigvis nytte av all kompetanse og erfaring som finnes i et større it-selskap. Desverre kan du regne med mer omstendelig tjenestevei, forverret tilgjengelighet, mindre smidighet og med stor sannsynlighet fordyrende prosesser. I tillegg kan du risikere å få utviklere som er hentet rett fra skolebenk eller kursvirksomhet.

Du må avgjøre hva som er viktig for deg og ditt prosjekt. At de du engasjerer holder budsjettet. At din løsning blir levert til avtalt tid. Enda viktigere; at de som utvikler din løsning har lang erfaring i tillegg til kunnskap om ny teknologi. Kan du sette to streker under alle disse forutsetningene, kan du være trygg på at ditt prosjekt blir båret frem av utviklere med gjennomføringsevne. At din forretningsmodell har blitt forstått av de som tilrettelegger for deg.

Velg et lite it-selskap med lang erfaring, som behersker ny kompetanse i en smidig rolle.

Velg Compodeal.

Telefon

+47 918 70 919


Mail

info@compodeal.no


Organisasjonsnummer

8844 5 3232

Snitterfaring Snitterfaring
Kundefordel Kundefordel
Snittalder Snittalder