Compodeal logo  
Vi tilbyr utvikling, rådgivning, drift og forvaltning

Compodeal er et programvare- og konsulentselskap som leverer løsninger for mobilitet, administrative styringssystemer og innholdshåndtering på web. I 14 år har vår gode markedsforståelse og kjennskap til teknologi bistått kunder med å utnytte sitt potensiale. Våre konsulenter har siden 2006 jobbet med EPiServer CMS, og har solid kunnskap på EPiServer, integrasjon og Microsoft .NET teknologi.

Våre medarbeidere har over 15 års erfaring med leveranser av fagapplikasjoner og portaler i det norske markedet med kunder som Hurtigruten, GE Capital Bank, Intertanko, Telenor, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Kommuneforlaget, Fair Chance Group, Leiv Vidar, Canal Digital for å nevne noen.

Compodeal har de siste fem årene jobbet med EpiServer for Hurtigruten, Intertanko, InfoConsensus og Canal digital. For Hurtigruten har vi utviklet deres bookingsystem som er basert på Episerver, vi har også utviklet bestillingssystemet til Canal Digital Norge som er basert på EpiServer.


Direktoratet for byggkvalitet - Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger | Forvaltning Telenor | Produktmaster Veterinærinstituttet | Rammeavtale DSB logo Leiv Vidar logo Fair Chance Group

Rådgivning
Rådgivningstjenester vil gis på forespørsel eller som anbefaling av muligheter og forbedringer av eksisterende løsninger og design.

Utvikling
Utviklings-/videreutviklingstjenestene vil i samråd med kunden planlegges og prioriteres. Avhengig av størrelsen på det som skal utvikles, vil oppgaven bli delt opp i milepæler. Det er prosjektlederen/utvikleren som følger opp disse milepælene.

Design og brukeropplevelser
Gjennom vårt partnerapparat hjelper vi deg med interaksjonsdesign, grafisk design, og brukeropplevelser som gjør at kundene kommer tilbake.

Arkitektur og infrastruktur
Man kan ikke bare legge til en handlekurvknapp. I en nettbutikk må du bygge infrastrukturer mellom dine systemer. Nettbutikken må ha en god arktitektur som gjør det lett å finne produktene. Vi hjelper deg å tilpasse løsningen til dine behov, og ikke omvendt.

Innhold
Vi leverer e-handelsløsninger som baserer seg på EPiServer Commerce. Dermed får du svært gode muligheter til å sømløst integrere din publiseringsløsning (CMS) med nettbutikk hvor man oppnår merverdien av et bedre nettsted og økt salg.

Drift og forvaltning
Om ønskelig kan vi drifte deres systemer. Compodeal har personell med kompetanse for slike oppgaver, og vi tilbyr gjerne hosting også.

Partnere: EPiServer / Meat Digital / Microsoft
Vi har også samarbeid med selskaper som er spesialister, når nye IKT-systemer skal innføres eller endringer foretas i forretningsprosesser. Da er det avgjørende å sikre at verdikjedene og forretningsforståelsen blir ivaretatt på en effektiv måte. Våre samarbeidspartnere har praktisk erfaring, teoretisk grunnlag og kjenner markedet - de ivaretar kundens interesser.

 

Telefon

+47 918 70 919


Mail

info@compodeal.no


Organisasjonsnummer

8844 5 3232

Snitterfaring Snitterfaring
Kundefordel Kundefordel
Snittalder Snittalder